บทความ

วิธีขออนุญาตติดตั้งป้ายร้าน

วิธีการขอติดตั้งป้ายไม่ได้ยาก แต่เจ้าของร้านต้องพิจารณาดูก่อนว่าติดป้ายร้านในส่วนของร้านตนเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะ ถ้าการติดป้ายมันล้ำเขตเข้าไปในส่วนของสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเขตของราชการ ของข้างบ้าน หรือบนท้องถนนเอง ก็ต้องพิจารณาขออนุญาตตามกระบวนการกันต่อไป

back