บริการ / ผลงาน

กว่า 14 ปีที่เชียรโฆษณาก่อตั้งขึ้น พวกเรารับทำป้ายทุกชนิด ทั้งป้ายตัวอักษรลอย ป้ายตู้ไฟ ป้ายทาวเวอร์ ป้ายหน้าอาคาร ป้ายพื้นพลาสวูด ป้ายไฟ LED ป้ายรถแห่ ป้ายโลหะกัดกรดลงสี ป้ายไวนิลสติกเกอร์อิงเจ็ท ป้ายสะท้อนแสงกลางคืน ป้ายเหล็กบอกทาง ป้ายอคิลิค สติกเกอร์ และอักษรโลหะ เป็นต้น ร้านของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการทำป้ายในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง

ตัวอย่างผลงาน

back