วิธีการขอติดตั้งป้ายไม่ได้ยาก แต่เจ้าของร้านต้องพิจารณาดูก่อนว่าติดป้ายร้านในส่วนของร้านตนเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะ ถ้าการติดป้ายมันล้ำเขตเข้าไปในส่วนของสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเขตของราชการ ของข้างบ้าน หรือบนท้องถนนเอง ก็ต้องพิจารณาขออนุญาตตามกระบวนการกันต่อไป แต่ถ้าติดในส่วนของร้านเราไม่ได้รบกวนใครก็สามารถติดตั้งป้ายได้เลย ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบประเภทป้ายที่ตนเองต้องการจะติดก่อนว่าอยู่ในประเภทป้ายที่ต้องเสียภาษีประเภทไหน แนะนำว่าเป็นประเภทที่ 1 ตัวอักษรไทยล้วนถูกที่สุด เพียง 500 ตร.ซม. ละ 3 บาท ส่วนประเภทอื่นๆ แพงกว่าหลายเท่า สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน วิธีคำนวณภาษีป้าย
  2. ออกแบบและติดตั้งป้ายได้เลย หลังจากนั้นภายใน 15 วันหลังจากติดตั้งป้าย ต้องไปขออนุญาตการติดตั้งป้ายในเขตที่รับผิดชอบ
  3. เอกสารที่ต้องนำไปขออนุญาตติดตั้งป้าย ได้แก่ ภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้าย ขนาดของป้าย และแผนผังที่ตั้งของบริเวณที่เราต้องการติดป้าย นำไปขออนุญาตการติดตั้งป้ายที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบอยู่ เช่น อยากติดตั้งป้ายในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตติดตั้งป้ายที่เทศบาลนครเชียงราย เป็นต้น

หลังจากได้รับใบอนุญาตติดตั้งป้ายแล้ว อย่าลืมไปยื่นเสียภาษีป้ายนะคะ