ป้ายไฟ LED

ป้ายไฟ LED เป็นป้ายที่นิยมทำเป็นป้ายโฆษณา เพราะด้วยสีสันและแสงที่วิบวับของป้ายไฟ ทำให้ดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้เกิดความสนใจได้ เป็นการโปรโมทธุรกิจของตนเองให้เป็นที่รู้จักได้ มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งาน

ตัวอย่างผลงาน

back