ป้ายหน้าอาคาร

ป้ายหน้าอาคาร นิยมใช้เป็นป้ายตัวอักษร โดยวัสดุที่นิยมใช้ทำป้ายหน้าอาคารมีอยู่หลายแบบ ได้แก่ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายอะคริลิค ป้ายอลูมิเนียม เป็นต้น การที่ป้ายหน้าอาคารจะมีความคงทนได้ต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่ดี และขนาดเหมาะสม

ตัวอย่างผลงาน

back