ป้ายสติกเกอร์

ป้ายสติกเกอร์ เป็นป้ายที่นิยมนำมาติดกระจกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน หรือพิมพ์เป็นสติกเกอร์ซีทรูติดบริเวณหน้าร้าน เพื่อตกแต่งให้ดึงดูดลูกค้าที่พบเห็น เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วย หรือจะติดภายในองค์กรตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

ตัวอย่างผลงาน

back