ป้ายรถแห่โฆษณา

ป้ายรถแห่โฆษณา นิยมติดข้างรถกระบะและใช้วัสดุเป็นป้ายไวนิลอิงค์เจทขนาด 1.2 * 2.4 เมตรสำหรับแห่โฆษณาโปรโมชั่นหรือสินค้าแนะนำต่างๆ นอกจากรถกระบะแล้ว ยังนิยมติดป้ายที่รถเมล์โดยสาร รถสองแถว รถสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น ขนาดสามารถปรับได้ตามความต้องการ

ตัวอย่างผลงาน

back