ป้ายพลาสวูด

ป้ายพลาสวูด เป็นป้ายที่นิยมนำมาเป็นป้ายโลโก้หรือป้ายตัวอักษรติดหน้าร้านที่ต้องการการตกแต่งหรือขึ้นรูป สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นวัสดุที่นำมาทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี ราคาถูกกว่า แต่จะไม่แข็งแรงเท่า งานตัดป้ายพลาสวูดเป็นงานที่ละเอียด จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตป้าย

ตัวอย่างผลงาน

back