ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์หรือป้ายเสา เป็นป้ายขนาดใหญ่นิยมตั้งเป็นเสาอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า อาคารชุอ ตึกสูง หมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะมีโครงสร้างป้ายใหญ่และสูงสามารถสังเกตเห็นป้ายจากระยะไกลได้ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรดูน่าเชื่อถือ การที่ป้ายทาวเวอร์จะมีความคงทนได้ต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ออกแบบที่ดี ขนาดเหมาะสม และมีการควบคุมและดูแลโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างผลงาน

back