ป้ายตู้ไฟ

ป้ายตู้ไฟหรือป้ายกล่องไฟเป็นป้ายที่ต้องการเน้นการโฆษณาตอนกลางคืน เหมาะสำหรับร้านหรือธุรกิจที่เปิดให้บริการตอนกลางคืน หรือทั้งวันทั้งคืน เช่น 7-11 ร้านขายยา ร้านอาหาร เป็นต้น โดยวัสดุที่ใช้ทำป้ายตู้ไฟ ได้แก่ ป้ายกล่องไฟพลาสติกอะคริลิค ป้ายกล่องไฟไวนิล ป้ายกล่องไฟโรลิ่ง ป้ายกล่องไฟตัวอักษรข้อความวิ่ง และป้ายกล่องไฟแบบบาง เป็นต้น

ตัวอย่างผลงาน

back