ป้ายตัวอักษรโลหะ

ป้ายตัวอักษรโลหะนิยมใช้เป็นป้ายชื่อร้าน บริษัท หรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น โดยมีวัสดุที่ใช้ทำป้ายตัวอักษรโลหะอยู่หลายแบบ ได้แก่ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายอะคริลิค ป้ายอลูมิเนียม เป็นต้น การที่ป้ายตัวอักษรจะมีความคงทนได้ต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่ดี และขนาดเหมาะสม

ตัวอย่างผลงาน

back